понеделник, 1 март 2010 г.

Кръвосмешение


Под кръвосмешение (инцест) в сексологията се разбират интимните отношения между лица, които имат кръвно родство. Степента на такова родство се определя от законите (правни норми), а при някои народи от културите и обичаите на обществото. В човешката история, кръвосмешението се е разглеждало под различни ъгли. В едни случаи се е считало за желано, особено при богатите родове с цел запазване на материалното богатство и традициите във фамилиите. Така например, в семействата на монарсите (Древен Египет, Япония, Персия), както и в древногръцката, древноримската, френската и други култури, кръвосмешенията се толерирали. Били отъждествяване със свято право, като се считали за благословени от боговете състояния. В други случаи се е считало за страшно и отвратително. В свещените книги на различни религии, табуто върху кръвосмешението се е съпровождало с различни специфични текстове, в които се споменавало за гнева на боговете.

И ако забраните за кръвосмешението се базират на някои родствени връзки като секса между: баща и дъщеря, майка и син, брат и сестра, то към другите типове родство и до днес все още няма ясна позиция. Една от причините е, че често роднини, не познавайки своите родословия, встъпват в сексуални отношения, като след време разбират за това. Различните култури и религиозни системи, по различен начин определят границите на сексуалното табу. В Европа например, синодите през Х-ти век, въвели забрана за полово съжителство между родственици до седма степен на родство. Случило се обаче така, че се получили редица усложнения и недоразумения, тъй като в малки или отдалечени населени места, на практика се въвеждало асексуалното съжителство. Във връзка с това, че в монархическите и аристократичните среди, браковете се сключвали между роднински семейства, много от тези съпружества - в света на синодалните постановления се оказали недействителни. В едни случаи това довело до драматичен развой между родовете, а в други облегчило избавлението от наложените съпружества от споразумението на родителите. И тъй като недоволството на власт имащите взело превес, то през 1215 година бил свикан Лютерански събор, на който кръвосмешението се ограничило до четвърта степен на родство.

В каква степен се е съблюдавало и съблюдава ли се и днес универсалното културно табу, което може да признае даден сексуален акт като кръвосмешение? Съдебните архиви, дневници, послания на моралистите и записките на редица писачи на битиета, позволяват да се натъкнем на достатъчен брой кръвосмесителни съюзи, които са се състояли в миналото. Подобни случаи са били ежедневие особено в бедните слоеве на населението, където сексуалното поведение се е благоприятствало от общи облаги за цялата фамилия. Освен това, липсата на сексуални обекти на големите разстояния, е оказвала влияние и върху формирането на ситуационната инцестия, при която близки родственици са провеждали достатъчно на брой сексуални актове, от които са се раждали както голям брой деца, така и голям брой деца с генетични заболявания и вродени дефекти. Подобна била ситуацията и в аристократичните и богати слоеве на населението, при които имало възможност за разнообразни сексуални контакти, които били ползвани без задръжки.

Един от първите трудове по сексология, които обръщат внимание на кръвосмешението, е знаменитият труд на Кинзи, според който кръвосмешението не е никак рядък феномен на сексуалната активност на населението. В проучване на Вайнберг от 1955 година, става ясно, че в САЩ на всеки 100 000 жители се падат по 1-2 кръвосмешения като сексуална активност. През 1965 година, Гебхард, в свой доклад споменава за инцест при 3.9% от популацията, като при затворниците същият бил около 13.1%. От последните американски данни, става ясно, че в САЩ ежегодно се наблюдават около 50 000 кръвосмесителни акта, във Великобритания - средно по 356 за година. Разбира се, съвременните сексолози се оповават на известните такива актове, докато скритите остават неясни като брой, поради което се предполага, че броят на инцестните актове е значително по-голям.

Причини за кръвосмесителното поведение
Причините са многобройни, като в редица случаи остават необяснени, а в други случаи са налице чисто любовни отношения между родствениците, които се допълват със сексуална активност. В някои случаи може да са налице също: психични разстройства, промискуитет, патология на семейната структура и др. Известно е, че редица психично-болни са с повишена сексуалност, което ги кара несъзнавано да са лесни обекти на сексуална активност, включително и предлагащи такава. Когато е налице семейна дисфункция, то тогава в противовес на обществените норми възниква т.нар. "вътрешен семеен кодекс", който отразява и демонстрира страх пред външния свят. Семейните връзки се тълкуват като взаимна принадлежност между членовете на семейството. В тези случаи, мъжете в семейството са "длъжни" да заплождат жените, които да укрепят семейните редици с нови членове. Еднополовите сексуални актове в тези семейства се тълкуват като начини за допълнителна стабилизация на партньорствата, с цел да не се допуска разсейване на ценната сексуална енергия вън от тях. Най-често тези периоди на еднополови съвокупления се практикуват в моментите на бременност на жената, която износва поредния семеен укрепител. В тези семейства, всеки, който може да има сексуална активност я показва, без значение на възрастовите ограничения. По този начин, кръвосмешението се явява форма за предотвратяване разпада на родствената група и поддържане на семейното равновесие. Допълнителен фактор за семейно кръвосмешение може да бъде и отсъствието на един от съпрузите в дома за дълго време. В много случаи, развитието на кръвосмешенията се дължат на сложни подсъзнателни мотивации, които водят до развитие на различни вътресемейни колизии: съперничество, потребност от прием на дадена роля, утвърждаване на сила пред член от семейството, и колкото и парадоксално да звучи - вътресемейна любов, поради идеализация на партньорите.

Типовете кръвосмесителни отношения, които се срещат най-често са:
1/ Баща с дъщеря.
2/ Майка със син.
3/ Брат и сестра.
4/ Баща със син.
5/ Майка с дъщеря.
6/ Между други родственици.
Първите три категории, както и вероятностите в последната могат да подсигурят потомство от този тип отношения.

Баща с дъщеря:
Често, при такива бащи, изследователите намират психопатична незрялост на индивидуалността с известна склонност към педофилия (ориентирана на собствената дъщеря) и промискуитет. При друга част се касае за високостепенен алкохолизъм. При бащите алкохолици, последните се държат господстващо и тиранично в семейството, което е напълно зависимо във финансово отношение от бащата. Кръвосмесителните връзки имат различен характер, като те могат да се разпространяват на една от дъщерите (преди всичко най-пасивната), но се срещат и съжителства със сексуални отношения с всички дъщери. Не трябва да се забравя, че много често, двойката баща-дъщеря като кръвосмесителна такава се явява опонент и съперник на майката на дъщерята или съпругата на кръвосмесителя. По отношение на дъщерята, кръвосмесителят-баща се явява както с бащина роля, така и със сексуална роля, което често задоволява напълно и двамата, особено при наличието на пълно съответствие между тях. Често бащите в една такава връзка като правило рационализират своето поведение, като му придават вид на нормалност и по всевъзможни начини оправдават смисъла на тази връзка. Често, дъщерите им напомнят за техните майки в младостта, което допълнително засилва психосексуални комплекс на това общуване, поради търсенето на двуяката роля. Когато дадена дъщеря се явява небиологичен потомък на един баща, то тогава връзките между тях са доста по-чести, и се тълкуват като партньорства, тъй като на практика нямат кръвни родства, а родството е по социален механизъм.

Какво преживяват и мислят дъщерите в една такава връзка? Оказва се, че са възможни различни варианти. Едни се чустват принудени да дават близост, други изпитват страх или усещат заплаха. Съществува обаче и друга крайност, в която дъщерите се влюбват в своите бащите, намирайки в тях опека, закрила, които преминават в знак на благодарност в интимни отношения. В редица случаи, дъщерите намират бащите си за сексуални партньори, когато са забелязали в тях фалическите елементи и то във възрастта на пубертета, когато в момичето се наблюдава хормонална буря. В тези случаи, дъщерите издебват сами бащите си, и осъществяват включително и дируктни сексуални провокации спрямо тях. При някои момичета това може да се дължи на високо ниво на нарушена индивидуалност и невротизъм, при други има предразположеност към сексуална свобода, при трети - проституиране, при четвърти - възникване на мазохистични наклонности, а не на последно място и търсене на начин за отмъщение на съперницата-майка, или доведена майка.

Внимание заслужава и положението и отношението на съпругата/майката в етапите на този тим инцестни отношения. Оказва се, че при много от тях се наблюдават сексуални разстройства и нежелание за водене на полов живот, те са видяли кръмосмесителните действия, примирили са се с тях, само и само да не бъдат търсени за секс и проявяват търпимост. Съществуват и жени, които премълчават факта, поради страх от мъжкото насилие в дома. Много изследователи намират в личността на тези жени механизми на подсъзнателно предаване на дъщерята "на правата за съблазнение" към бащата, с цел освобождаване от сексуални задължения. В някои семейства, кръвосмесването се насърчава от самата майка, като обикновено се наблюдава фамилно кръвосмешение по взаимно съгласие между двама или повече членове на една фамилия.

Майка и син:
Тези връзки се срещат малко по-рядко, за разлика от връзката баща-дъщеря. Принципно в тях, майката, която е особено грижлива към своя син, може да изпитва любов към него, както и безспокойство от допълнителни съперници. Поради това, тя приема ролята и на сексуален партньор, с цел да предпази своя син от нежелан брак, преждевременен брак, неправилни сексуални контакти и пр.
В други ситуации, обикновено синовете се оприличават на своите бащи, и особено ако тези бащи липсват от семейството по различни причини (смърт, развод и пр.), той майката започва съблазняване на своя син, виждайки в него своя съпруг.
Не на последно място, самите синове, също могат да изпитат сексуални фантазии, които впоследствие да споделят към своите майки, като първите жени в техния живот.

Братя и сестри:
Оказва се, че сексуалните взаимоотношения между братя и сестри, са най-често срещаните, дори по честота надминават тези между баща и дъщеря. В 90% от случаите се осъществяват в пубертета на момчето и момичето, когато подрастващите са подложени на хормонални промени, без да съзнават какво извършват, особено и в ситуации на сексуално-информационно затъмнение, строги родители, преждевременен пубертет, провокационни моменти др.

Другите кръвосмесителни отношения се срещат доста по-рядко и се подчиняват на общите положения, които описахме.

Като цяло, проблемът е доста специфичен и вероятно докато има различни културни обичаи и нрави, както и специфични религиозни учения, то той ще остане разбиран от всеки човек по различен начин. В съвременната сексология, съществуват две направления на причисляване на този феномен - първото е неговата патологизация, а второто е разглеждането му като фетиш. Ако се разглежда единствено и само като фетиш, то никой няма право да осъжда хората, които предпочитат даден фетиш за постигане на сексуално задоволяване, тъй като това е право на всеки човек. Ако се потърсят някои социо-морални установки, то следва патологизация на инцестните отношения.
Изцяло изключени от инцеста са състоянията, в които двама непознати са осъществили полово сношение, дори са създали потомство, но до даден момент не са имали представа за съществуването на определена родствена връзка.

Автор www.bg-sexologia.info

ЦЪКНИ ВЪРХУ ДВИЖЕЩИЯ СЕ ТЕКСТ, ГЛАСУВАЙ ЗА НАС Ако ви е харесала статията оценете я, като гласувате със следните бутони или я споделете в социалните мрежи, които посещавате. Благодарим ви, предварително!

0 коментара:

Публикуване на коментар

ВЗЕМЕТЕ СИ БАНЕР НА САЙТА

eXTReMe Tracker

Посещения в блог-сайта за седмица